Cục Chăn nuôi đang phấn đấu và quyết tâm phát triển đàn vật nuôi bền vững, gắn với mục tiêu phải đảm bảo an toàn thực phẩm và thân thiện môi trường (17/09/2023)

“Cục Chăn nuôi đang phấn đấu và quyết tâm phát triển đàn vật nuôi bền vững, gắn với mục tiêu phải đảm bảo an toàn thực phẩm và thân thiện môi trường” đó là những khẳng định của lãnh đạo Cục Chăn nuôi tại “Hội nghị triển khai pháp luật về an toàn thực phẩm, an toàn sinh học trong chăn nuôi”

Đoàn chủ tọa Hội nghị, từ trái qua: Ông Nguyễn Ngọc Thạch – Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam; ông Dương Tất Thắng – Cục trưởng Cục Chăn nuôi; ông Mai Kiều – Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Trần Phi.

Nội dung bài viết chi tiết: https://nongnghiep.vn/chan-nuoi-phai-gan-voi-moi-truong-xanh-va-noi-khong-voi-chat-cam-d362189.html

Nội dung và hình ảnh theo Báo Nông nghiệp Việt Nam