Dịch vụ

(08/01/2024)

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-CN-VP ngày 28/8/2017 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu... 

TÁI SỬ DỤNG NƯƠC THẢI CHĂN NUÔI (26/09/2023)

     Nước thải chăn nuôi sau khi xử lý được chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 01 – 195:2022/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước... 

Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi được Cục Chăn nuôi chỉ định là tổ chức chứng nhận hợp quy nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng (07/08/2023)

Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi được Cục Chăn nuôi chỉ định là Tổ chức chứng nhận hợp quy nước thải chăn nuôi sử dụng... 

Thông báo mở các lớp đào tạo, tập huấn tháng 08/2023 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh (04/07/2023)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, Trung tâm... 

Thông báo mở các lớp đào tạo tháng 03; 04/2023 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh (30/01/2023)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, Trung tâm... 

Thông báo lớp đào tạo nghiệp vụ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi và chuyên gia đánh giá VIETGAHP tháng 10; 11/2022 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh (28/09/2022)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn... 

Thông báo lớp đào tạo nghiệp vụ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi tháng 3/2021 tại Hà Nội (18/02/2021)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn... 

Thông báo kế hoạch đào tạo của Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi năm 2021 (18/02/2021)

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-CN-VP ngày 28/8/2017 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu... 

CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI CHO TRUNG TÂM KHẢO, KIỂM NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHĂN NUÔI (30/09/2020)

(2020.09.25) Quyết định số 299.QĐ-CN-MTCN của Cục Chăn nuôi Vv Chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực MTCN + Phụ lục QĐ chỉ định bản phát hành (2020.09.25)... 

BAN HÀNH KHUNG GIÁ DỊCH VỤ CÔNG (24/08/2020)

Bảng giá dịch vụ năm 2020 – Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi ban hành: Thông báo số: 10/TB-TTKKN-HCTH của Giám đốc Trung tâm...