Chứng nhận

TÁI SỬ DỤNG NƯƠC THẢI CHĂN NUÔI (26/09/2023)

     Nước thải chăn nuôi sau khi xử lý được chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 01 – 195:2022/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước... 

Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi được Cục Chăn nuôi chỉ định là tổ chức chứng nhận hợp quy nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng (07/08/2023)

Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi được Cục Chăn nuôi chỉ định là Tổ chức chứng nhận hợp quy nước thải chăn nuôi sử dụng... 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CÓ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT (04/05/2020)

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận Khách hàng có nhu cầu chứng nhận (chứng nhận lần đầu, chứng nhận lại, đánh giá giám sát) gửi hồ sơ... 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU (04/05/2020)

  Tiếp nhận đăng ký chứng nhận a) Thành phần hồ sơ Khách hàng có nhu cầu chứng nhận gửi hồ sơ đăng ký về phòng Chứng nhận của Trung... 

Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi được chỉ định là tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu (05/07/2019)

Ngày 26/6/2019 Cục Bảo vệ Thực vật đã ban hành quyết định số 1621/QĐ-BVTV-KH về việc chỉ định Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn... 

Thư ngỏ mời hợp tác trong hoạt động chứng nhận hợp quy về: “Yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn” (17/06/2019)

Thực hiện Thông tư số 16/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc “Ban hành quy chuẩn kỹ... 

Chứng nhận VietGAP chăn nuôi (23/05/2019)

1. Khái quát  VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) là thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam. VietGAHP chăn nuôi (Vietnamese Good Animal Husbandry...