Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi năm 2019 (26/02/2019)

Ngày 24/01/2019 vừa qua, Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi năm 2019 đã được tổ chức tại Hội trường của Trung tâm với sự tham gia tham dự của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Trung tâm.

                                                                        Toàn thể hội nghị làm lễ chào cờ

Trung tâm rất vui mừng có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Cục Chăn nuôi dự hội nghị: Ông Nguyễn Xuân Dương – Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Ông Tuấn Xuân Chinh – Phó Cục trưởng – Chủ tịch Công đoàn Cục Chăn nuôi; Bà Vũ Thị Thu Trang và Bà Phạm Thị Tuyết Nhung đại diện Cục An ninh kinh tế (A04)…

Hội nghị đã nhất trí bầu ra hai đồng chí Phương Văn Vĩnh – Giám đốc Trung tâm và đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nghĩa – phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm vào Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị. Sau khi được bầu, Đoàn chủ tịch đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị và lấy ý kiến biểu quyết bầu ra hai đồng chí Lê Thị Kim Ngọc – Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp và đồng chí Nguyễn Thị Minh – Phó trưởng phòng Phân tích vào Ban thư ký để ghi chép nội dung cũng như các ý kiến đóng góp của Hội nghị.

                                                                      Ông Phương Văn Vĩnh phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Viết Cường – Phó Giám đôc đã trình bày tóm tắt bản dự thảo báo cáo kết quả thực hiện hoạt động năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019. Báo cáo của đồng chí đã tóm tắt lại những thanh tích mà Trung tâm đã đạt được trong các lĩnh vực như: Khảo, kiểm nghiệm; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia; thực hiện các chương tình, dự án; hoạt động chứng nhận, đào tạo, thử nghiệm…; các công tác chính trị tư tưởng, tài chính nội bộ, tổ chức cán bộ… đồng thời nêu ra những hạn chế còn tồn tại chưa được khắc phục trong năm 2018. Sau cùng đồng chí Phạm Viết Cường đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019 thông qua các chỉ tiêu và các giải pháp cụ thể.

                                                           Ông Phạm Viết Cường trình bày báo cáo tại hội nghị

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nghĩa – Chủ tịch Công đoàn – Phó Giám đốc Trung tâm trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Báo cáo đã tổng hợp những kết quả đạt được trong năm 2018 như nâng cao đời sống cho công đoàn viên Trung tâm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về lương, thưởng trong năm; thực hiện khám sức khỏe định kỳ; tổ chức các lễ kỷ niệm; may trang phục; tổ chức tham quan, nghỉ mát; thăm hỏi, động viên các gia đình công đoàn viên có người ốm; thực hiện tốt các phong trào do công đoàn cấp trên phát động… sau đó đồng chí đã đề xuất phương hướng hoạt động của công đoàn trong năm 2019.

                                               Bà Nguyễn Thị Thúy Nghĩa trình bày bản báo cáo hoạt động Công đoàn

Tiếp theo, Hội nghị được nghe đồng chí Trần Hồng Thái thay mặt Ban thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019.Năm vừa qua, Ban thanh tra nhân dân đã hoạt động đúng với quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ và không nhận được đơn thư, khiếu kiện. Điều này đã cho thấy sự đoàn kết, ổn định và phát triển của Trung tâm.

                                          Ông Trần Hồng Thái trình bày tóm tắt hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Trong khuôn khổ nội dung chương trình, hội nghị đã thực hiện thông qua nội quy, quy chế của Trung tâm và nhận được nhiều thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi tích cực. Các ý kiến xoay quanh các nội dung thực hiện công tác chuyên môn, các khoản tiền tăng thêm, thanh toán công tác phí, công chuyên gia… Đồng chí Phương Văn Vĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch giải đáp kiến nghị, thắc mắc của cán bộvà người lao động với các nội dung thuộc thẩm quyền.

                                           Bà Lê Thị Kim Ngọc Thay mặt Ban thư ký thông qua nội dung Hội Nghị

Sau những giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương Hội nghị đã thành công tốt đẹp, đánh dấu sự đồng lòng, nhất trí cao của tập thể cán bộ, người lao động. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo cùng với sự đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức, người lao động, Trung tâm sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà hội nghị đề ra./.

                                                        Trần Việt Hùng