Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của Cục Chăn nuôi diễn ra chiều 19/12/2023 (25/12/2023)

Trong năm 2023, mặc dù trải qua nhiều khó khăn, ngành chăn nuôi vẫn duy trì đà tăng trưởng, đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và một phần cho xuất khẩu, đồng thời góp phần duy trì mức tăng chung của ngành nông nghiệp.

Ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi phát biểu tại Hội nghị

Nội dung bài viết chi tiết: https://nguoichannuoi.vn/neu-khong-co-phuong-an-vai-nam-toi-doanh-nghiep-fdi-se-kiem-soat-thi-truong/