Sơ đồ tổ chức
  1. Phòng Hành chính – Tổng hợp

Số điện thoại: 024.32191260

Văn Thư: 024 37525373

Danh sách cán bộ viên chức Phòng Hành chính – Tổng hợp

Lê Thị Kim Ngọc Trưởng phòng
Trần Hồng Thái Phó trưởng phòng
Ngô Thùy Linh Kế toán Trưởng
Võ Thị Vân Viên chức
Lê Trần Thanh Thủy Viên chức
Bùi Bích Thuỷ Cán bộ
Trần Việt Hùng Cán bộ
Đinh Huyền Trang Cán bộ
Nguyễn Bá Hưng Cán bộ
Lê Anh Tú Cán bộ
Nguyễn Thị Oanh Cán bộ
Bùi Lĩnh Vân Cán bộ

 

  1. Phòng Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi

Số điện thoại: 024.37525341

Danh sách cán bộ viên chức Phòng Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi

Khúc Thừa Thế Trưởng phòng
Nguyễn Thị Sang Viên chức
Nguyễn Xuân Thịnh Viên chức
Phan Như Quỳnh Viên chức
Hán Thị Thúy Hạnh Cán bộ
Phùng Bá Chuẩn Cán bộ
Mai Đức Trung Cán bộ
Đặng Ngọc Phan Cán bộ
Nguyễn Văn Hà Cán bộ
Lê Thị Phương Cán bộ

 

  1. Phòng Chứng nhận

Số điện thoại: 024.32121455

Nguyễn Văn Hải Trưởng phòng
Nguyễn Văn Giáp Phó trưởng phòng
Đỗ Thị Hương Viên chức
Trịnh Thị Hạnh Viên chức
Đặng Thị Hà Viên chức
Dương Thị Hồng Giang Cán bộ

 

  1. Phòng Phân tích

Số điện thoại: 024.3741.0150

Lê Thị Thu Huyền Trưởng phòng
Nguyễn Thị Minh Phó trưởng phòng
Nguyễn Thị Nương Viên chức
Lỗ Thị Hà Dung Cán bộ
Lê Thị Giang Cán bộ
Ngô Anh Tuấn Cán bộ
Nguyễn Ngọc Anh Cán bộ
Lê Hoàng Anh Cán bộ
Nguyễn Thị Bích Ngọc Cán bộ
Nguyễn Thị Thanh Tâm Cán bộ