TÁI SỬ DỤNG NƯƠC THẢI CHĂN NUÔI (26/09/2023)

     Nước thải chăn nuôi sau khi xử lý được chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 01 – 195:2022/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng, được sử dụng để tưới gốc cho cây trồng giúp thay thế phân bón vô cơ, giảm chi phí sản xuất nông nghiệp, cải tạo đất và tiết kiệm tài nguyên nước.

     Nhận thức được sự cần thiết của việc tái sử dụng nước thải chăn nuôi trong hệ thống sản xuất của mình. Công ty Vinamilk đã phối hợp với Trung tâm Khảo kiểm nghiệm và Kiểm định chăn nuôi tiến hành đánh giá chứng nhận phù hợp quy chuẩn cho nước thải chăn nuôi của các trang trại chăn nuôi bò sữa thành viên trên cả nước. Tính đến ngày 21 tháng 9 năm 2023 đã tiến hành đánh giá và lấy mẫu nước thải tại 6 trang trại trên địa bàn các tỉnh: Thanh hóa, Nghệ An, Bình Định, Tây Ninh, riêng địa bàn Thanh Hóa có 3 trang trại. Trong ngắn hạn sẽ tiếp tục đánh giá các trang trại tại Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Tuyên Quang…

     Các trang trại được đánh giá đều có hệ thống xử lý chất thải (phân, nước thải) phù hợp với từng quy mô. Các trang trại xây dựng quy trình xử lý chất thải và quy trình vận hành hệ thống xử lý chất thải. Các đoàn đánh giá cũng tiến hành lấy mẫu nước thải để phân tích các chỉ tiêu theo Quy chuẩn QCVN 01 – 195:2022/BNNPTNT.

   Hình ảnh nhà xử lý phân của Công ty TNHH MTV bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa, tại Khu phố Sao Đỏ, thị Trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

   

Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH MTV bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa, tại Khu phố Sao Đỏ, thị Trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

     Sau khi đươc cấp giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 01 – 195:2022/BNNPTNT  một phần nước thải sẽ được các trang trại sử dụng để tưới gốc cho các cây trồng chủ yếu là Ngô và cỏ là loại cây sẽ được sử dụng làm thức ăn cho bò. Phần còn lại được sử dụng cho việc vệ sinh trong chăn nuôi. Như vậy, nước thải đã được tái sử dụng trong trang trại mà không xả ra môi trường, giải quyết được mối nguy ô nhiễm nguồn nước.

     Nếu các trang trại chăn nuôi trên địa bàn cả nước đều làm tốt khâu xử lý chất thải và chất thải sau khi xử ý đều trở thành đầu vào của trồng trọt ấy chính là chúng ta đang phát triển kinh tế tuần hoàn mà hiện nay Vinamilk là một trong những doanh nghiệp tiên phong.

Nguyễn Thị Thúy Nghĩa