THÔNG TIN NỔI BẬT

Thông báo lớp đào tạo nghiệp vụ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi tháng 11/2019 tại Hà Nội (28/10/2019)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn... 

Thông báo lớp đào tạo chuyên gia đánh giá VietGAP lĩnh vực chăn nuôi tháng 10/2019 tại Hà Nội (30/09/2019)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, Trung tâm... 

Thông báo lớp đào tạo nghiệp vụ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi tháng 10/2019 tại TP Hồ Chí Minh (30/09/2019)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn... 

Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi được chỉ định là tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu (05/07/2019)

Ngày 26/6/2019 Cục Bảo vệ Thực vật đã ban hành quyết định số 1621/QĐ-BVTV-KH về việc chỉ định Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn... 

Cục Chăn nuôi ban hành Quyết định chỉ định Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi thực hiện thử nghiệm trong lĩnh vực thức ăn Chăn nuôi (05/07/2019)

Ngày 03/7/2019 Cục Chăn nuôi đã ban hành quyết định số 276/QĐ-CN-TĂCN về việc chỉ định Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi thực... 

Thư ngỏ mời hợp tác trong hoạt động chứng nhận hợp quy về: “Yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn” (17/06/2019)

Thực hiện Thông tư số 16/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc “Ban hành quy chuẩn kỹ... 

Chứng nhận VietGAP chăn nuôi (23/05/2019)

1. Khái quát  VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) là thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam. VietGAHP chăn nuôi (Vietnamese Good Animal Husbandry... 

Phòng Phân tích đã thực hiện chuyển đổi sang hệ thống ISO/IEC 17025:2017 (25/04/2019)

Việc phấn đấu trở thành phòng thí nghiệm được công nhận là một xu hướng tất yếu đối với các phòng thí nghiệm trên thế giới nói chung và... 

Thông báo lớp đào tạo nghiệp vụ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi tháng 4/2019 tại Hà Nội (16/04/2019)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn... 

NHỮNG ƯU VIỆT CỦA ISO/IEC 17025:2017 (04/03/2019)

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL)...