THÔNG TIN NỔI BẬT

Thông báo lớp đào tạo nghiệp vụ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi tháng 4/2019 tại Bình Dương (04/03/2019)

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị quản lý nhà nước, các tổ chức và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn... 

Thông báo kế hoạch đào tạo của Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi năm 2019 (04/03/2019)

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-CN-VP ngày 28/8/2017 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu... 

Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi tổ chức tết trồng cây đầu xuân 2019 (04/03/2019)

Hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng Xuân 2019, sáng ngày 22/2, Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi đã... 

Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi năm 2019 (26/02/2019)

Ngày 24/01/2019 vừa qua, Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi năm 2019 đã được... 

Đánh giá kết quả hợp tác giữa Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi và Công ty cổ phần chứng nhận và giám định VinaCert năm 2018 (26/02/2019)

Ngày 22/01/2019, Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi (Trung tâm) và Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert (VinaCert) long trọng...