Thư ngỏ mời hợp tác trong hoạt động chứng nhận hợp quy về: “Yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn” (17/06/2019)

Thực hiện Thông tư số 16/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc “Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn:

Để đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu về chứng nhận hợp quy đối với cơ sở sản xuất tinh lợn, Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi mong muốn được hợp tác và đánh giá chứng nhận hợp quy cho các Quý đơn vị.

Quý đơn vị có nhu cầu đánh giá hoặc muốn tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Thông tin liên hệ:

Mr. Giáp: 0988.073.787

Mrs. Hạnh 0977.643.786

Trân trọng cảm ơn!

Thư ngỏ hợp tác về đánh giá cơ sở sản xuất tinh lợn