Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi được Cục Chăn nuôi chỉ định là tổ chức chứng nhận hợp quy nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng (07/08/2023)

Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi được Cục Chăn nuôi chỉ định là Tổ chức chứng nhận hợp quy nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng phù hợp QCVN 01-195:2022/BNNPTNT tại Quyết định số 231/QĐ-CN-MTCN ngày 30/6/2023 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi.

Quý khách hàng có nhu cầu chứng nhận hợp quy nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng có thể tham khảo thông tin và đăng ký chứng nhận theo thông tin đính kèm bên dưới:

– Giới thiệu Trung tâm:

– Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận hợp quy nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng phù hợp QCVN 01-195:2022/BNNPTNT

QCVN 01-195:2022/BNNPTNT

– Mẫu phiếu đăng ký chứng nhận

– Thông tin liên hệ: Ông Khúc Thừa Thế (SĐT: 0987.489.481; Email: khucthuathe80@gmail.com)

Trân trọng!