Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi tổ chức tết trồng cây đầu xuân 2019 (04/03/2019)

Hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng Xuân 2019, sáng ngày 22/2, Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi đã tổ chức tết trồng cây tại khuôn viên Trung tâm nhằm cải thiện cảnh quan đồng thời góp phần bảo vệ môi trường xung quanh Trung tâm.

  Ông Phương Văn Vĩnh – Giám đốc Trung tâm phát động tết trồng cây

Trong ngày phát động, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn và đoàn thanh niên đã cùng trồng 4 cây thông, 10 cây bàng Đài Loan, 9 cây Cau khỉ xung quanh khuôn viên cơ quan. Hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về lợi ích của việc trồng cây, góp phần xây dựng Trung tâm phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp.

 Đoàn thanh niên trung tâm tích cực tham gia trồng cây

Để trồng cây đạt hiệu quả, Trung tâm đã lựa chọn cây trồng phù hợp với mục đích, điều kiện tại Trung tâm theo yêu cầu sinh thái, tạo cảnh quan bóng mát. Qua đó cũng thúc đẩy tinh thần thanh niên Trung tâm trong thời gian tới tích cực thực hiện tốt các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại cơ quan, đơn vị, nơi ở, nơi công cộng cũng như tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường./.

Trần Việt Hùng