Quy trình chăn nuôi vịt theo VietGAHP

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) được xây dựng trên các tiêu chí: Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất, an toàn thực phẩm, môi trường làm việc và truy tìm nguồn gốc sản phẩm. Vị trí chuồng trại Khoảng cách từ trang trại đến trường học, bệnh viện, khu dân cư, nơi […]

chi tiết