Liên hệ

KHẢO NGHIỆM CHĂN NUÔI

Mời Bạn nhập đầy đủ thông tin để liên hệ với Chúng tôi !

    Trung tâm khảo, kiểm nghiệm & kiểm định chăn nuôi

     Tân Phong, P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

     024.3 752 5373 | Fax: 024.3752 5340

     [email protected]

     https://khaonghiemchannuoi.vn