CÁC TÀI LIỆU, HỒ SƠ CẦN XEM XÉT TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỢP QUY NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SỬ DỤNG CHO CÂY TRỒNG

I. CÁC TÀI LIỆU, HỒ SƠ DOANH NGHIỆP CẦN CHUẨN BỊ KHI ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc tương đương) Quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có) Chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có) Giấy chứng nhận đủ điều […]
chi tiết
Liên hệ với chúng tôi