Thực hiện chứng nhận hợp quy về nước thải chăn nuôi dùng cho cây trồng

Trong thời gian vừa qua, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chứng nhận hợp quy đối với nước thải chăn nuôi dùng cho cây trồng, Trung tâm khảo kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi -Cục chăn nuôi đã tiến hành các cuộc đánh giá tại nhiều đơn vị chăn nuôi tại […]
chi tiết
Liên hệ với chúng tôi