Môi trường chăn nuôi

Thực hiện chứng nhận hợp quy về nước thải chăn nuôi dùng cho cây trồng

Trong thời gian vừa qua, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chứng nhận hợp quy đối với nước thải chăn nuôi dùng cho cây trồng, Trung tâm khảo kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi -Cục chăn nuôi đã tiến hành các cuộc đánh giá tại nhiều đơn vị chăn nuôi tại […]

chi tiết

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SỬ DỤNG CHO CÂY TRỒNG

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mỗi năm ngành chăn nuôi thải ra môi trường khoảng 61 triệu tấn chất thải rắn và trên 304 triệu m3 nước thải. Những nguồn chất thải này là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm cho môi trường nếu không được xử lý đúng […]