Khảo nghiệm chăn nuôi

CÁC TÀI LIỆU, HỒ SƠ CẦN XEM XÉT TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỢP QUY NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SỬ DỤNG CHO CÂY TRỒNG

I. CÁC TÀI LIỆU, HỒ SƠ DOANH NGHIỆP CẦN CHUẨN BỊ KHI ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc tương đương) Quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có) Chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có) Giấy chứng nhận đủ điều […]

chi tiết

Thực hiện chứng nhận hợp quy về nước thải chăn nuôi dùng cho cây trồng

Trong thời gian vừa qua, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chứng nhận hợp quy đối với nước thải chăn nuôi dùng cho cây trồng, Trung tâm khảo kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi -Cục chăn nuôi đã tiến hành các cuộc đánh giá tại nhiều đơn vị chăn nuôi tại […]

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SỬ DỤNG CHO CÂY TRỒNG

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mỗi năm ngành chăn nuôi thải ra môi trường khoảng 61 triệu tấn chất thải rắn và trên 304 triệu m3 nước thải. Những nguồn chất thải này là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm cho môi trường nếu không được xử lý đúng […]