Tin tức

Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi tổ chức tết trồng cây đầu xuân 2019 (04/03/2019)

Hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng Xuân 2019, sáng ngày 22/2, Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi đã... 

Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi năm 2019 (26/02/2019)

Ngày 24/01/2019 vừa qua, Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi năm 2019 đã được... 

Đánh giá kết quả hợp tác giữa Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi và Công ty cổ phần chứng nhận và giám định VinaCert năm 2018 (26/02/2019)

Ngày 22/01/2019, Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi (Trung tâm) và Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert (VinaCert) long trọng...