CÁC TÀI LIỆU, HỒ SƠ CẦN XEM XÉT TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỢP QUY NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SỬ DỤNG CHO CÂY TRỒNG

I. CÁC TÀI LIỆU, HỒ SƠ DOANH NGHIỆP CẦN CHUẨN BỊ KHI ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc tương đương)
 2. Quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có)
 3. Chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có)
 4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi (trại quy mô lớn)
 5. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
 6. Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường/Giấy phép môi trường (hoặc tương đương)
 7. Giấy phép khai thác nước ngầm (nếu có)
 8. Giấy phép xây dựng
 9. Hợp đồng xử lý rác thải nguy hại/ rác sinh hoạt
 10. Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền SD đất
 11. Quy trình chăn nuôi
 12. Mô tả chi tiết Quy trình xử lý nước thải (có thể viện dẫn trong bản Báo cáo DTM/ Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành).

II. CÁC HỒ SƠ, TÀI LIỆU DOANH NGHIỆP CẦN CHUẨN BỊ Ở CƠ SỞ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA

 1. Mô tả chi tiết vị trí xây dựng chuồng trại – chú ý khoảng cách an toàn đến các đối tượng chịu tác động theo Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn có thể được viện dẫn trong bản Báo cáo DTM/ Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành.
 2. Quy mô chăn nuôi

– Loài vật nuôi (lợn; gà, bò, vịt; …)

– Cơ cấu đàn vật nuôi;

 1. Nguồn xả thải

– Số lượng nguồn xả thải;

– Lượng nước thải mỗi nguồn, tổng lượng nước thải (ước tính).

 1. Loại cây trồng sử dụng nước thải

– Cây gì? Diện tích trồng?

– Lượng nước thải sử dụng để tưới cây (ước tính).

* Sản phẩm xử lý chất thải, nước thải sử dụng tại cơ sở

– Các loại sản phẩm xử lý chất thải sử dụng tại cơ sở;

– Kiểm soát chế phẩm, hóa chất xử lý nước thải;

– Định kỳ kiểm tra, kiểm soát chất lượng nước thải (Phiếu kết quả thử nghiệm kèm theo – Có thể tham khảo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm).

* Việc tuân thủ các quy định, hướng dẫn trong quy trình xử lý nước thải của cơ sở chăn nuôi (Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải)

– Trong quá trình thực hiện cơ sở có tuân thủ các quy định, hướng dẫn trong quy trình xử lý nước thải hay không, mức độ tuân thủ?

Có ghi chép, lưu trữ hồ sơ đầy đủ hay không?

* Các yếu tố có thể có ảnh hưởng đến chất lượng nước thải trong quá trình chăn nuôi như: việc sử dụng thức ăn chăn nuôi, sử dụng thuốc thú y, vệ sinh trong chăn nuôi (Nhật ký theo dõi xuất, nhập và sử dụng thức ăn, thuốc thú y, hoá chất).

– Loại thức ăn sử dụng?

– Các loại thuốc thú y, vắc xin và hóa chất?

– Vệ sinh trong chăn nuôi?

– Các loại thức ăn, thuốc thú y và hóa chất sử dụng có nguy cơ gây mất an toàn đến vật nuôi, môi trường và ảnh hưởng đến chất lượng nước thải hay không?

 1. Đối với các cơ sở chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi (xem xét thêm về điều kiện trang trại chăn nuôi theo quy đinh của Luật Chăn nuôi):

Điều 55. Chăn nuôi trang trại phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Vị trí xây dựng trang trại phù hợp với quy định của pháp luật

– Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi

– Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

– Có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi

– Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vắc-xin và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; lưu giữ hồ sơ trong thời gian tối thiểu là 01 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn nuôi

– Có khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi trang trại (hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT).

 1. Việc thực hiện nghĩa vụ của các cơ sở chăn nuôi theo Điều 54. Luật Chăn nuôi

Kê khai hoạt động chăn nuôi

– Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã. (hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục III banh hành kèm theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT).

* Chú ý: Điều kiện cần để tiến hành được cuộc đánh giá:

 1. Đầy đủ hồ sơ pháp lý cần thiết để trại hoạt động bình thường.
 2. Trại phải đang trong quá trình hoạt động bình thường (có vật nuôi trong chuồng).
 3. Hệ thống xử lý nước thải phải đang trong trạng thái hoạt động bình thường (Đủ điều kiện để Đoàn đánh giá lấy mẫu điển hình).
 4. Phải có đại diện pháp nhân của chủ nguồn thải làm việc với Đoàn đánh giá; Trường hợp vắng mặt phải có Giấy ủy quyền cho người làm việc với Đoàn đánh giá.

4.5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC